FUNDACJA OŚRODKA
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ /

Mazowiecki Regionalny
Ośrodek Edukacji Ekologicznej

e-mail:
biuro@mroee.pl
fundacja@mroee.pl
Działalność edukacyjna Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej w latach 2010 - 2012 dofinansowana ze środków NFOŚiGW"(Bio)różnorodność gier edukacyjnych" - dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30.250,00 zł"Ochota na Recykling" - program edukacyjny o odpadach i recyklingu dla dzieci, młodzieży i dorosłych dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33.250,00 zł"Wszystko gra" zbiór ekologicznych gier edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 44.500,00 zł"Graj z energią - zestaw edukacyjnych pomocy dla dzieci, młodzieży i dorosłych" dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 54.277,00 zł