Historia Mazowieckiego Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej

powiększPomysł powołania Mazowieckiego Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej zrodził się latem 2000 roku, kilka miesięcy później dzięki wsparciu wielu instytucji państwowych i samorządowych oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogliśmy urzeczywistnić nasz plan. Dodatkową motywacją - dla nas twórców programu było wsparcie ze strony Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

powiększUroczysta inauguracja MROEE odbyła się 17 października 2000 roku w Łazienkach Królewskich z udziałem znamienitych gości: Pana Janusza Radziejowskiego, Wiceministra Środowiska, przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawicieli władz Województwa Mazowieckiego, władz m. st. Warszawy oraz reprezentantów samorządu terytorialnego z Warszawy i Mazowsza. Podczas otwarcia mieliśmy zaszczyt gościć reprezentantów organizacji pozarządowych z całej Polski oraz uczestników naszych programów.