Mazowiecki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej >>> MISJA


Kształtowanie i promocja zdrowego, twórczego, przyjaznego środowisku sposobu życia, podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży, dorosłych - całego społeczeństwa, a także kształtowanie umiejętności aktywnych działań na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego.