Fundacja  >>> FUNDATORZY

Ewa Smuk-Stratenwerth
prezes Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno-Ekologicznego "Ziarno", biolog, antropolog

Przemysław Radwański
kulturoznawca, trener planowania strategicznego i zarządzania organizacjami pozarządowymi, członek komitetu organizacyjnego Forum Inicjatyw Oświatowych i Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych

Jarosław Grodowski
dyrektor polskiego oddziału firmy Intertech (technologia monitorowania zanieczyszczeń środowiska)

Anna Jakubowicz-Mount
psychoterapeutka, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Transpersonalnego, członkini EUROTAS