Fundacja >>> SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI


 1. Informacja dodatkowa 2007 r.
 2. Bilans 2007 r.
 3. Rachunek wyników 2007 r.
 4. Sprawozdanie merytoryczne 2008 r.
 5. Sprawozdanie finansowe 2008 r.
 6. Sprawozdanie merytoryczne 2009 r.
 7. Sprawozdanie finansowe 2009 r.
 8. Sprawozdanie merytoryczne 2010 r.
 9. Sprawozdanie finansowe 2010 r.
 10. Sprawozdanie merytoryczne 2011 r.
 11. Sprawozdanie finansowe 2011 r.
 12. Sprawozdanie merytoryczne 2012 r.
 13. Sprawozdanie merytoryczne 2013 r.
 14. Sprawozdanie finansowe 2013 r.