Fundacja  >>> ZARZĄD FUNDACJI

Janusz Byszewski
Prezes Zarządu; założyciel (1989) i kurator Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Od kilkunastu lat prowadzi warsztaty artystyczne, twórcze i zawodowe dla muzealników, ekologów, nauczycieli sztuki, psychologów, w kraju i za granicą. Autor książek "Tutaj jestem" i "Inne muzeum", wielu projektów i filmów edukacyjnych. Z Fundacją Ośrodka Edukacji Ekologicznej związany od 1996 roku, szczególnie z projektem Dzień Ziemi. Stanowisko Prezesa Zarządu objął w 2005 roku.

Grażyna Hodun
Wiceprezes Zarządu; Od 1996 roku koordynator obchodów Światowego Dnia Ziemi, w 1999 roku Sekretarz Zespołu Organizacyjnego Dzień Ochrony Środowiska, powołanego przez Wojewodę Mazowieckiego. Od kwietnia 2003 r. członek grupy eksperckiej ds. Oceny Standardów Urządzenia i Utrzymania Terenów Zieleni Miejskiej w Warszawie powołanej przez Prezydenta miasta Stołecznego Warszawy. Obecnie członek Komitetu Monitorującego Kontrakt dla woj. mazowieckiego powołanego przez Wojewodę Mazowieckiego. W Zarządzie Fundacji od 2000r.