Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej >>> FINANSUJĄCY

PROGRAMY FUNDACJI OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

dofinansowane ze środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Samorządu Województwa Mazowieckiego